Opieka nad osobami starszymi w Niemczech

Zapotrzebowanie na usługi doświadczonego personelu wciąż rośnie. Opiekowanie się osobami starszymi w Niemczech wiąże się z zaspokajaniem podstawowych potrzeb seniora oraz dbanie o jego ogólny dobrostan. Praca wymaga także emocjonalnego zaangażowania, dlatego oprócz sprawności fizycznej ważna jest również odporność psychiczna.

Depresja u osób starszych

Statystyki jasno wskazują – na depresję starczą cierpi nawet co piąta osoba w podeszłym wieku. W domach opieki te wartości są znacznie wyższe. Brak aktywności zawodowej, samotność, izolacja wymuszona chorobą lub utrata bliskiej osoby to tylko niektóre czynniki zwiększające ryzyko rozwoju tej choroby.

Jak radzić sobie z tęsknotą pracując w opiece

Pracujesz jako opiekun/ka osób starszych? Jeżeli tak, to z całą pewnością wyjeżdżasz do pracy na dłużej niż tydzień i niezależnie od tego czy to twój pierwszy wyjazd czy jeździsz już od kilku lat, za każdym razem przychodzi ten moment, kiedy tęsknota za domem zaczyna doskwierać tak bardzo, że utrudnia normalne funkcjonowanie.